Mar 31, 2012

EASTER FUN FOR FUN HOLIDAYS!

Hello children!

Here you are one more post with Easter activities. Hope you like them!// Aquí pos traigo otra entrada con cosas de Pascua. Espero que os gusten.

An Easter story. What happens inside an Easter egg? // Un cuento de Pascua. ¿Qué pasa dentro de un huevo de Pascua?

And a link where you can decorate virtual Easter eggs // Y un enlace en el  podréis decorar huevos de Pascua virtuales.
Ah! And  HAPPY EASTER!!!!

No comments:

Post a Comment